Jak zjistit, zda stres ovlivňuje váš spánek

Stres často ovlivňuje kvalitu a délku spánku. Stres a nedostatek spánku mohou mít vážný dopad na fyzické i duševní zdraví. Odborníci doporučují, aby se lidé snažili spát 7 až 9 hodin denně v závislosti na svém věku a dalších faktorech.

V tomto článku se dozvíte:

  • Stres a účinky nedostatku spánku
  • Stres a souvislost mezi stresem a spánkem
  • Jak stres dlouhodobě působí na organismus
  • Uvedené změny životního stylu mohou pomoci snížit stres

 

1. Stres a účinky nedostatku spánku

Nedostatek spánku může způsobit negativní náladu, nízkou energii, potíže se soustředěním a celkovou neschopnost fungovat jako obvykle.

Za určitých okolností může mít nedostatek spánku vážné následky, například pokud člověk unavený řídí auto nebo obsluhuje těžké stroje.

Příležitostná noc nedostatečného spánku pravděpodobně nezpůsobí škodu, ale trvalá spánková deprivace může zvýšit riziko několika chronických zdravotních potíží.

Lidé, kteří spí méně než 7 hodin denně, mají zvýšené riziko následujících onemocnění:

Obezita
srdeční onemocnění
cukrovka
mrtvice
deprese
artritida
onemocnění ledvin

Ačkoli tyto nemoci může způsobit celá řada faktorů, nedostatek spánku může přispět k jejich vzniku.

 

Jak zjistit, zda stres ovlivňuje vaš spánek 

2. Stres a souvislost mezi stresem a spánkem

Stres má mnoho negativních konotací, ale je to reakce, která se u lidí a zvířat vyvinula, aby jim umožnila řešit důležité nebo nebezpečné situace. 

U lidí může stres způsobit, že autonomní nervový systém (ANS) uvolňuje hormony, jako je adrenalin a kortizol. Tyto hormony zvyšují srdeční frekvenci, aby efektivněji cirkulovala krev do životně důležitých orgánů a svalů, a připravují tělo na okamžitou akci v případě potřeby. 

Tato reakce je známá jako reakce "bojuj, nebo uteč" a byla nezbytná pro přežití člověka v dřívějších fázích evoluce. 

Dnes mohou reakci "bojuj, nebo uteč" vyvolat problémy, které neohrožují přežití. Například problémy v práci nebo problémy ve vztahu. 

Produkt SleepTrip vám pomůže rychleji usnout a mít kvalitnější spánek.

  

3. Jak stres dlouhodobě působí na organismus

 Je normální, že se občas cítíte ve stresu, ale chronické pocity stresu mohou způsobit, že nervový systém udržuje zvýšený stav vzrušení po delší dobu. Tento stav může z dlouhodobého hlediska vážně ovlivnit fyzické i duševní zdraví.

Jedním z důsledků stresu je, že může způsobit nedostatek spánku. Častý pobyt ve stavu zvýšené bdělosti může oddálit nástup spánku a způsobit, že se v noci objevují rychlé, úzkostné myšlenky. Nedostatečný spánek pak může způsobit další stres.

Podle průzkumu National Sleep Foundation 43 % lidí ve věku 13 až 64 let uvedlo, že se v posledním měsíci alespoň jednou v noci probudili kvůli stresu.

Snížení úrovně stresu pro zlepšení spánku

Snížením úrovně stresu večer před spaním by mnoho lidí mohlo zlepšit délku a kvalitu svého spánku.

Jak zjistit, zda stres ovlivňuje váš spanek  

4. Uvedené změny životního stylu mohou pomoci snížit stres

Meditace všímavosti

 Mindfulness meditace je relaxační technika, jejímž cílem je, aby si lidé lépe uvědomovali přítomný okamžik. Cílem je uvědomit si všechny myšlenky, pocity a vjemy, které se odehrávají uvnitř i vně těla, aniž bychom na ně reagovali.
Výzkum ukázal, že tato technika má několik přínosů pro duševní pohodu. PřehledDůvěryhodný zdroj na základě 47 studií, kterých se zúčastnilo celkem 3 515 osob, zjistil, že meditace všímavosti vede k malému až středně velkému zlepšení v oblasti úzkosti, deprese a stresu.
K určení, zda mindfulness funguje jako klinická léčba, je zapotřebí lepšího výzkumu, ale může to být užitečná metoda, kterou mohou lidé používat doma.
Cvičení mindfulness po dobu 10 až 30 minut před spaním by mohlo být účinnou metodou pro snížení stresu a zlepšení spánku.
Cvičení

 

Fyzické cvičení je užitečným nástrojem pro zlepšení duševního zdraví a pohody a přináší i fyzické výhody.

Výzkum naznačuje, že díky účinkům fyzického cvičení na psychickou pohodu by mohlo být vhodnou léčbou úzkosti a poruch souvisejících se stresem, což by snížilo potřebu pokračovat v dalších léčebných postupech.

Přehled zveřejněný v roce 2017 zjistil, že fyzická aktivita je účinná při snižování příznaků úzkosti a stresu.

Další důkazy také naznačují, že cvičení má přímý vliv na zlepšení kvality spánku u osob starších 40 let s potížemi se spánkem.

Zapojení do fyzického cvičení střední nebo vysoké intenzity, jako je například 30minutový běh, by mohlo pomoci snížit hladinu stresu a zlepšit kvalitu spánku.

Další změny životního stylu 

Některým lidem mohou pomoci snížit hladinu stresu také následující změny životního stylu: 

přizpůsobení se zdravějšímu stravování
snížení příjmu kofeinu a alkoholu
vyhýbání se tomu, abyste si večer brali práci domů nebo kontrolovali pracovní e-maily.
hledání podpory u přátel a rodiny
Snížení stresu může být velmi náročné. Je nezbytné identifikovat zdroj stresu, který často souvisí s prací nebo vztahy. Přestože řešení těchto problémů může být obtížné a pomalé, odstranění zdroje stresu je pro zlepšení stavu zásadní.

Zpět do obchodu