Co je spánková paralýza?

Obsah:

 • Jaké jsou příznaky spánkové paralýzy?
 • Registrujeme vůbec, že někdo prožívá epizodu spánkové paralýzy?
 • Co může způsobit spánkovou paralýzu?
 • Jak se diagnostikuje spánková paralýza?
 • Jak se léčí spánková paralýza?
 • Jak lze spánkové paralýze předcházet?
 • Závěr

 spankova paralyza

Spánková paralýza je dočasná ztráta funkce svalů během spánku. Může to být děsivý zážitek, ale vaše bezpečnost a zdraví nejsou ohroženy. Pomoci může zvládání stresu, zlepšení spánkových návyků a léčba základních onemocnění.

Spánková paralýza se obvykle vyskytuje:

 • když člověk usne
 • krátce po usnutí
 • při probuzení

Podle Akademie spánkové medicíny se u lidí se spánkovou paralýzou tento stav obvykle poprvé objeví mezi 14. a 17. rokem života.

Jedná se o poměrně častý stav během spánku. Vědci odhadují, že tento stav zažívá 5 až 40 % lidí.

Epizody spánkové paralýzy se mohou vyskytovat spolu s další poruchou spánku známou jako narkolepsie.

Narkolepsie je chronická porucha spánku, která způsobuje ohromující ospalost a náhlé „spánkové záchvaty“ během dne. Mnoho lidí, kteří narkolepsií netrpí, však přesto může zažívat spánkovou paralýzu.

Tento stav není nebezpečný. I když někteří mohou pociťovat úzkost, obvykle není nutný žádný lékařský zásah.

Jaké jsou příznaky spánkové paralýzy?

Spánková paralýza nepředstavuje lékařskou pohotovost. Seznámení se s jejími příznaky vám může zajistit klid.

Nejčastějším příznakem epizody spánkové paralýzy je neschopnost pohybu nebo mluvení. Epizoda může trvat od několika vteřin do přibližně 2 minut.

Můžete mít také pocit:

 • pocit, jako by vás něco tlačilo dolů
 • pocit, že je někdo nebo něco v místnosti
 • pocit strachu

hypnagogické a hypnopompické zážitky (HHE), které jsou popisovány jako halucinace během spánku, těsně před ním nebo po něm.
Dr. Priyanka Vaidya uvádí, že mezi další příznaky mohou patřit:

 • potíže s dýcháním
 • pocit, že zemřete
 • pocení
 • bolesti svalů
 • bolesti hlavy
 • paranoia

Epizody obvykle končí samy od sebe nebo když se vás dotkne jiná osoba nebo s vámi pohne.

Během epizody si můžete být vědomi toho, co se děje, ale přesto se nemůžete hýbat nebo mluvit. Po odeznění dočasného ochrnutí si můžete být schopni vzpomenout i na detaily epizody.

Ve vzácných případech se u některých lidí objevují snové halucinace, které mohou vyvolat strach nebo úzkost, ale tyto halucinace jsou neškodné.

Registrujeme vůbec, že někdo prožívá epizodu ochrnutí?

Pokud má partner nebo dítě noční děs, nemáme velkou šanci ho přehlédnout, protože během něj často křičí nebo se pohybují rychle. Spánková paralýza je mnohem méně nápadná; postižený se během ní nemůže pohnout ani vydat zvuk. Je pro nás velmi obtížné ji zaregistrovat, zejména pokud se poprvé objeví „vedle“, když spíme.

Pokud se vrací častěji, někteří lidé ji mohou odhalit. Mohou ji poznat podle příznaků, jako je změna dýchání, napětí těla nebo podle toho, že jejich partner leží zcela nehybně a může mít dokonce otevřené oči.

Pokud si tohoto stavu všimneme, můžeme se pokusit dotyčnému z této epizody pomoci. Ze zkušeností lidí, kteří trpí spánkovou paralýzou, můžeme říci, že jim obvykle pomůže dotek, rozhovor nebo snaha probudit je.

Ten by však měl být klidný. Neměli bychom s dotyčnou osobou třást ani se ji snažit náhle probudit. Nikdy nevíme, jakou hrůzu dotyčný prožívá. Měli bychom se ho jemně dotýkat a mluvit na něj klidným hlasem. Někteří pacienti uvádějí, že jim pomáhá soustředit se na zvuk hlasu jejich blízkého, protože ho vnímají jako jedinou skutečnou věc.

Důležité je také zůstat s postiženým po skončení epizody a ujistit ho, že se nemá čeho obávat. Protože navzdory tomu, že je člověk při vědomí nebo plně při vědomí, trvá nějakou dobu, než se zotaví. Pokud se spánková paralýza vrátí, je vhodné povzbudit svého blízkého, aby vyhledal odbornou pomoc.

Co může způsobit spánkovou paralýzu?

Spánkovou paralýzu mohou prožívat děti i dospělí všech věkových kategorií. Některé skupiny jsou však ohroženy více než jiné.

Mezi skupiny se zvýšeným rizikem patří lidé s následujícími onemocněními:

 • Nespavost
 • narkolepsie
 • úzkostné poruchy
 • závažná deprese
 • bipolární porucha
 • posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Spánková paralýza je také obvykle způsobena odpojením mysli od těla, ke kterému dochází během spánku, říká Vaidya.

Dále uvádí, že mezi běžné příčiny patří:

 • špatná spánková hygiena nebo nedostatek správných spánkových návyků, které jsou pro kvalitní spánek nezbytné
 • poruchy spánku, jako je spánková apnoe

Spánková paralýza je také spojena s narušeným spánkovým režimem. Mezi příklady, kdy může být váš spánkový režim narušen, patří práce na noční směny nebo spánek v letadle.

V některých případech se zdá, že se spánková paralýza vyskytuje v rodinách. Jedná se však o vzácný případ. Neexistuje žádný jasný vědecký důkaz, že je tento stav dědičný.

Spaní na zádech může zvýšit pravděpodobnost výskytu epizody. Riziko spánkové paralýzy může zvýšit také spánková deprivace.

Jak se spánková paralýza diagnostikuje?

K diagnostice spánkové paralýzy nejsou zapotřebí žádné lékařské testy.

Lékař se vás zeptá na vaše spánkové návyky a anamnézu. Může vás také požádat, abyste si vedli spánkový deník, který bude dokumentovat vaše zážitky během epizod spánkové paralýzy.

V některých případech vám lékař může doporučit účast na noční spánkové studii, která sleduje vaše mozkové vlny a dýchání během spánku. To se obvykle doporučuje pouze v případě, že vám spánková paralýza způsobuje ztrátu spánku.

Jak léčit spánkovou paralýzu?

Příznaky spánkové paralýzy obvykle odezní během několika minut a nezpůsobují žádné trvalé fyzické následky ani trauma. Zážitek však může být značně znepokojivý a děsivý.

Spánková paralýza, která se vyskytuje izolovaně, obvykle nevyžaduje léčbu. Ti, kteří mají zároveň příznaky narkolepsie, by se však měli poradit s lékařem. To je důležité zejména v případě, že příznaky narušují pracovní a domácí život.

Lékař vám může předepsat určité léky, které vám pomohou spánkovou paralýzu zvládnout, pokud je její příčinou narkolepsie.

Nejčastěji předepisovanými léky jsou stimulancia a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), například fluoxetin (Prozac). Stimulancia vám pomohou zůstat vzhůru.

SSRI pomáhají zvládat příznaky spojené s narkolepsií.

Váš lékař vám může nařídit spánkovou studii zvanou polysomnografie.

Výsledky studie pomohou lékaři stanovit diagnózu, zda se u vás vyskytuje spánková paralýza a další příznaky narkolepsie. Tento typ studie vyžaduje pobyt přes noc v nemocnici nebo spánkovém centru.

Během této studie vám lékař umístí elektrody na bradu, pokožku hlavy a vnější okraj očních víček. Elektrody měří elektrickou aktivitu ve vašich svalech a mozkové vlny.

Budou také monitorovat vaše dýchání a srdeční frekvenci. V některých případech bude kamera zaznamenávat vaše pohyby během spánku.

Vaidya se domnívá, že klíčem ke zmírnění spánkové paralýzy je zlepšení spánkové hygieny dodržováním správného režimu před spaním, který zahrnuje:

 • vyhýbání se modrému světlu před spaním
 • zajištění nízké teploty v místnosti

Tyto postupy před spaním pomohou zajistit lepší noční odpočinek.

Jak mohu spánkové paralýze předcházet?

Příznaky nebo četnost epizod můžete minimalizovat několika jednoduchými změnami životního stylu, jako např:

 • Omezte ve svém životě stres.
 • Pravidelně cvičte, ale ne v blízkosti doby spánku.
 • Dopřejte si dostatek odpočinku.
 • Dodržujte pravidelný spánkový režim.
 • Mějte přehled o lécích, které užíváte na všechny potíže.
 • Zjistěte si vedlejší účinky a interakce různých léků, abyste se mohli vyhnout možným nežádoucím účinkům, včetně spánkové paralýzy.
 • Spěte na boku a vyhněte se spaní na zádech.

Vaidya uvádí, že dodržování těchto rad může rovněž pomoci zabránit spánkové paralýze:

 • Terapie
 • poradenství v oblasti traumat
 • jóga a dechová cvičení, díky nimž získáte pocit kontroly nad svým tělem

Pokud trpíte duševním onemocněním, například úzkostí nebo depresí, může užívání antidepresiv snížit počet epizod spánkové paralýzy.

Antidepresiva mohou pomoci snížit počet snů, které se vám zdají, což snižuje počet případů spánkové paralýzy.

Závěr

Spánková paralýza je běžný stav, a přestože není nebezpečná, může být pro některé lidi děsivá a znepokojující.

Pokud vám tento stav způsobuje potíže nebo ovlivňuje kvalitu vašeho spánku, možná budete chtít navštívit lékaře.

Zpět do obchodu