Glaukom (zelený zákal)

Obsah:

 • Příznaky glaukomu
 • Příčiny glaukomu
 • Rizikové faktory glaukomu
 • Prevence glaukomu
 • Diagnostika glaukomu
 • Léčba glaukomu
 • Životní styl a domácí léčba glaukomu

Glaukom je skupina očních onemocnění, která poškozují zrakový nerv. Zrakový nerv přenáší zrakové informace z oka do mozku a je nezbytný pro dobré vidění. Poškození zrakového nervu často souvisí s vysokým tlakem v oku. Glaukom však může vzniknout i při normálním očním tlaku.

Glaukom se může objevit v každém věku, ale častěji se vyskytuje u starších dospělých. Je jednou z hlavních příčin slepoty u lidí starších 60 let.

Mnoho forem glaukomu nemá žádné varovné příznaky. Účinek je tak pozvolný, že si změny vidění můžete všimnout až v pozdějších stádiích onemocnění.

Důležité je chodit na pravidelné oční prohlídky, jejichž součástí je i měření očního tlaku. Pokud je glaukom odhalen včas, je možné zpomalit ztrátu zraku nebo jí zabránit. Pokud máte glaukom, budete potřebovat léčbu nebo sledování po zbytek života.

Co je příčinou zeleného zákalu?

Zelený zákal je komplexní onemocnění s mnoha podobami. Zkráceně jej však lze definovat jako poškození nervu spojujícího oko s mozkem (zrakový nerv) většinou způsobené tlakem v oku (nitrooční tlak), který ovlivňuje vaše zorné pole a zrak. Riziko výskytu zeleného zákalu je šestkrát vyšší, pokud je vám přes 60 let

Co zhoršuje glaukom?

Největším a nejčastějším rizikovým faktorem vzniku glaukomu je vysoký nitrooční tlak. Právě kvůli kontrole nitroočního tlaku oční lékaři zdůrazňují nutnost pravidelných preventivních prohlídek zraku, zvláště pak u osob nad 40 let věku - a to i tehdy, kdy pacient žádný problém nepociťuje.

Jak vidí člověk s glaukomem?

Jak nemoc postupuje, stávají se výpadky v zorném poli již nepřehlédnutelné. Člověk ztrácí takzvané periferní (okrajové) vidění, dochází tedy ke zúžení zorného pole. Místo některých lidí a předmětů již postižený již vidí pouze stíny a černé skvrny. Pokud oční nerv odumře úplně, dojde k úplné ztrátě zraku.

 Glaukóm

Příznaky glaukomu

Příznaky glaukomu závisí na typu a stadiu vašeho onemocnění.

Glaukom s otevřeným úhlem

 • V počátečních stadiích nemá žádné příznaky
 • Postupně se objevují skvrnité slepé skvrny v bočním vidění. Boční vidění je také známé jako periferní
  vidění
 • V pozdějších stadiích se objevují potíže s viděním v centrálním vidění

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem

 • Silná bolest hlavy
 • Silná bolest očí
 • Nevolnost nebo zvracení
 • Rozmazané vidění
 • Halo nebo barevné kruhy kolem světel
 • Zarudnutí očí

Glaukom s normálním napětím

 • V počátečních stadiích bez příznaků
 • Postupně rozmazané vidění
 • V pozdějších stadiích ztráta postranního vidění

Aoci

Glaukom u dětí

 • Matné nebo zakalené oko (kojenci)
 • Zvýšené mrkání (kojenci)
 • slzení bez pláče (kojenci)
 • Rozmazané vidění
 • Zhoršující se krátkozrakost
 • Bolest hlavy

Pigmentový glaukom

 • Halo kolem světel
 • Rozmazané vidění při cvičení
 • Postupná ztráta bočního vidění

Příčiny glaukomu

Ke glaukomu dochází při poškození zrakového nervu. Jak se tento nerv postupně poškozuje, vznikají ve vašem vidění slepé skvrny. Z důvodů, kterým lékaři plně nerozumí, toto poškození nervu obvykle souvisí se zvýšeným tlakem v oku.

Zvýšený tlak v oku vzniká v důsledku nahromadění tekutiny, která proudí do vnitřku oka. Tato tekutina se také nazývá vodní humor. Obvykle odtéká tkání nacházející se v úhlu, kde se stýká duhovka a rohovka. Tato tkáň se také nazývá trabekulární síťovina. Rohovka je důležitá pro vidění, protože propouští světlo do oka. Když oko vytváří příliš mnoho tekutiny nebo když odvodňovací systém nefunguje správně, může se zvýšit oční tlak.

Glaukom s otevřeným úhlem

Jedná se o nejčastější formu glaukomu. Odtokový úhel tvořený duhovkou a rohovkou zůstává otevřený. Ostatní části drenážního systému však neodvádějí vodu správně. To může vést k pomalému, postupnému zvyšování očního tlaku.

Glaukom s uzavřeným úhlem

K této formě glaukomu dochází, když se duhovka vyklene. Vypouklá duhovka částečně nebo zcela blokuje odtokový úhel. V důsledku toho nemůže tekutina cirkulovat okem a tlak se zvyšuje. Glaukom s uzavřeným úhlem může vzniknout náhle nebo postupně.

Glaukom s normálním napětím

Nikdo přesně neví, proč dochází k poškození zrakového nervu, když je tlak v oku normální. Zrakový nerv může být citlivý nebo může docházet ke špatnému průtoku krve. Tento omezený průtok krve může být způsoben nahromaděním tukových usazenin v tepnách nebo jinými stavy, které poškozují krevní oběh. Nahromadění tukových usazenin v tepnách se také nazývá ateroskleróza.

Glaukom u dětí

Dítě se může s glaukomem narodit nebo se u něj může vyvinout v prvních letech života. Zablokovaný odtok, úraz nebo základní onemocnění mohou způsobit poškození zrakového nervu.

Pigmentový glaukom

Při pigmentovém glaukomu se z duhovky odlupují malá pigmentová zrnka, která blokují nebo zpomalují odtok oční tekutiny. Činnosti, jako je běh, někdy pigmentová zrnka narušují. To vede k usazování pigmentových granulí na tkáni nacházející se v úhlu, kde se stýkají duhovka a rohovka. Usazeniny granulí způsobují zvýšení tlaku.

Glaukom se obvykle vyskytuje v rodinách. U některých lidí vědci identifikovali geny spojené s vysokým očním tlakem a poškozením zrakového nervu.

Rizikové faktory glaukomu

Glaukom může poškodit váš zrak dříve, než si všimnete jakýchkoli příznaků. Dávejte si proto pozor na tyto rizikové faktory:

 • Vysoký nitrooční tlak, známý také jako nitrooční tlak.
 • Věk nad 55 let
 • Černošský, asijský nebo hispánský původ
 • Glaukom v rodinné anamnéze
 • Některá onemocnění, jako je cukrovka, migréna, vysoký krevní tlak a srpkovitá anémie
 • Rohovky, které jsou uprostřed tenké
 • Extrémní krátkozrakost nebo dalekozrakost
 • Poranění oka nebo některé typy očních operací
 • Dlouhodobé užívání kortikosteroidních léků, zejména očních kapek.

Někteří lidé mají úzké odtokové úhly, což je vystavuje zvýšenému riziku vzniku glaukomu s uzavřeným úhlem.

Prevence glaukomu

Tyto kroky mohou pomoci odhalit a zvládnout glaukom v jeho raných stádiích. To může pomoci zabránit ztrátě zraku nebo zpomalit jeho progresi.

 • Pravidelně se podrobujte očním prohlídkám. Pravidelná komplexní oční vyšetření mohou pomoci odhalit glaukom v jeho raných stadiích, dříve než dojde k jeho významnému poškození. Akademie oftalmologů obecně doporučuje komplexní oční vyšetření každých 5 až 10 let, pokud je vám méně než 40 let; každé 2 až 4 roky, pokud je vám 40 až 54 let; každé 1 až 3 roky, pokud je vám 55 až 64 let; a každé 1 až 2 roky, pokud je vám 65 let a více. Pokud jste ohroženi glaukomem, budete potřebovat častější vyšetření. Požádejte svého poskytovatele zdravotní péče, aby vám doporučil vhodný plán screeningu.
 • Zjistěte si historii očního zdraví ve vaší rodině. Glaukom má tendenci se vyskytovat v rodinách. Pokud jste vystaveni zvýšenému riziku, budete možná potřebovat častější screeningová vyšetření.
 • Používejte ochranu očí. Vážná poranění očí mohou vést ke vzniku glaukomu. Při používání elektrického nářadí nebo sportování používejte ochranu očí.
 • Pravidelně užívejte předepsané oční kapky. Oční kapky proti glaukomu mohou výrazně snížit riziko, že vysoký oční tlak přejde v glaukom. Používejte oční kapky podle předpisu svého lékaře, i když nemáte žádné příznaky.

Diagnostika glaukomu

Váš poskytovatel zdravotní péče přezkoumá vaši anamnézu a provede komplexní oční vyšetření. Váš poskytovatel může provést několik testů, včetně:

 • měření nitroočního tlaku, nazývané také tonometrie
 • testování poškození zrakového nervu pomocí rozšířeného očního vyšetření a zobrazovacích testů
 • kontrolu oblastí ztráty zraku, známou také jako test zorného pole
 • měření tloušťky rohovky pomocí vyšetření zvaného pachymetrie
 • kontrola odtokového úhlu, známá také jako gonioskopie

Léčba glaukomu

Poškození způsobené glaukomem nelze zvrátit. Léčba a pravidelné kontroly však mohou pomoci zpomalit ztrátu zraku nebo jí zabránit, zejména pokud onemocnění zachytíte v jeho počátečním stádiu.

Glaukom se léčí snížením nitroočního tlaku. Mezi možnosti léčby patří oční kapky na předpis, perorální léky, laserová léčba, chirurgický zákrok nebo kombinace různých přístupů.

Oční kapky

Léčba glaukomu často začíná očními kapkami na předpis. Některé z nich mohou snížit oční tlak tím, že zlepší odtok tekutiny z oka. Jiné snižují množství tekutiny, kterou oko produkuje. V závislosti na tom, jak nízký musí být váš oční tlak, vám může být předepsáno více než jedny oční kapky.

Mezi možné nežádoucí účinky patří mírné zarudnutí a pálení očí, ztmavnutí duhovky, ztmavnutí pigmentu řas nebo kůže víček a rozmazané vidění. Tato třída léků je předepisována k jednorázovému použití.

Beta-blokátory. Ty snižují tvorbu tekutiny v oku, čímž pomáhají snižovat oční tlak. Příkladem jsou timolol (Betimol, Istalol, Timoptic) a betaxolol (Betoptic S).

Mezi možné nežádoucí účinky patří potíže s dýcháním, zpomalení srdečního tepu, snížení krevního tlaku, impotence a únava. Tato skupina léků může být předepsána k užívání jednou nebo dvakrát denně v závislosti na Vašem stavu.

Alfa-adrenergní agonisté. Ty snižují produkci tekutiny, která proudí uvnitř oka. Zvyšují také odtok tekutiny ve vašem oku. Příkladem jsou apraklonidin (Iopidin) a brimonidin (Alphagan P, Qoliana).

Mezi možné nežádoucí účinky patří nepravidelný srdeční tep, vysoký krevní tlak, únava, zarudlé, svědící nebo oteklé oči a sucho v ústech. Tato skupina léků se obvykle předepisuje k užívání dvakrát denně, ale někdy může být předepsáno užívání třikrát denně.

Inhibitory karboanhydrázy. Tyto léky snižují tvorbu tekutiny v oku. Příkladem jsou dorzolamid a brinzolamid (Azopt). Mezi možné nežádoucí účinky patří kovová chuť, časté močení a brnění prstů rukou a nohou. Tato skupina léků se obvykle předepisuje k užívání dvakrát denně, ale někdy může být předepsáno užívání třikrát denně.

Inhibitor Rho kinázy. Tento lék snižuje oční tlak tím, že potlačuje enzymy rho-kinázy zodpovědné za hromadění tekutiny. Je dostupný pod názvem netarsudil (Rhopressa) a je předepsán k užívání jednou denně. Mezi možné nežádoucí účinky patří zarudnutí očí a oční diskomfort.

Miotické nebo cholinergní látky. Ty zvyšují odtok tekutiny z oka. Příkladem je pilokarpin (Isopto Carpine). Mezi nežádoucí účinky patří bolest hlavy, bolest očí, menší zornice, možné rozmazané nebo nejasné vidění a krátkozrakost. Tato skupina léků se obvykle předepisuje k užívání až čtyřikrát denně. Vzhledem k možným nežádoucím účinkům a nutnosti častého denního užívání se tyto léky již příliš často nepředepisují.
Vzhledem k tomu, že se některé oční kapky vstřebávají do krevního oběhu, mohou se u vás vyskytnout některé nežádoucí účinky, které nesouvisejí s vašima očima. Abyste toto vstřebávání minimalizovali, zavřete po aplikaci kapek oči na 1 až 2 minuty. Můžete si také lehce stisknout oční koutek u nosu, abyste na 1 až 2 minuty uzavřeli slzný kanálek. Nepoužité kapky z víčka setřete.

Možná vám bylo předepsáno několik očních kapek nebo musíte používat umělé slzy. Ujistěte se, že mezi použitím různých kapek počkáte alespoň pět minut.

Perorální léky

Samotné oční kapky nemusí snížit váš oční tlak na požadovanou úroveň. Váš oční lékař vám proto může předepsat také perorální léky. Tento lék je obvykle inhibitor karboanhydrázy. Mezi možné nežádoucí účinky patří časté močení, brnění prstů rukou a nohou, deprese, žaludeční nevolnost a ledvinové kameny.

Chirurgický zákrok a další terapie

Mezi další možnosti léčby patří laserová terapie a chirurgický zákrok. Následující techniky mohou pomoci odvést tekutinu v oku a snížit oční tlak:

Laserová terapie. Laserová trabekuloplastika (truh-BEK-u-low-plas-tee) je možností, pokud nesnesete oční kapky. Lze ji také použít, pokud léky nezpomalily progresi vašeho onemocnění. Váš oční lékař vám také může doporučit laserovou operaci před použitím očních kapek. Ta se provádí v ordinaci vašeho očního lékaře. Váš oční lékař použije malý laser ke zlepšení odvodnění tkáně nacházející se v úhlu, kde se stýká duhovka a rohovka. Plný účinek tohoto zákroku se může projevit až po několika týdnech.
Filtrační operace. Jedná se o chirurgický zákrok nazývaný trabekulektomie (truh-bek-u-LEK-tuh-me). Oční chirurg vytvoří otvor v očním bělmu, kterému se také říká skléra. Operace vytvoří další prostor pro odtok tekutiny z oka.
Drenážní trubičky. Při tomto zákroku vám oční chirurg zavede do oka malou trubičku, která odvádí přebytečnou tekutinu, aby se snížil tlak v oku.
Minimálně invazivní operace glaukomu (MIGS). Oční lékař vám může navrhnout zákrok MIGS, který sníží váš oční tlak. Tyto zákroky obvykle vyžadují méně bezprostřední pooperační péče a mají menší rizika než trabekulektomie nebo použití drenážního zařízení. Často se kombinují s operací šedého zákalu. K dispozici je několik technik MIGS a váš oftalmolog s vámi probere, který postup by pro vás mohl být vhodný.
Po zákroku budete muset navštěvovat svého oftalmologa na následná vyšetření. A možná budete nakonec muset podstoupit další zákroky, pokud se vám začne zvyšovat oční tlak nebo se u vás objeví jiné změny na oku.

Léčba akutního glaukomu s uzavřeným úhlem

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem je lékařská pohotovost. Pokud je u vás toto onemocnění diagnostikováno, budete potřebovat neodkladnou léčbu ke snížení tlaku v oku. Obvykle to bude vyžadovat léčbu léky a laserové nebo chirurgické zákroky.

Můžete podstoupit zákrok zvaný laserová periferní iridotomie. Lékař pomocí laseru vytvoří malý otvor ve vaší duhovce. Tím umožní průtok tekutiny duhovkou. To pomáhá otevřít odtokový úhel oka a zmírnit oční tlak.

Životní styl a domácí léčba glaukomu

Tyto tipy vám mohou pomoci kontrolovat vysoký oční tlak nebo podpořit zdraví očí.

 • Jezte zdravou stravu. Zdravá strava vám může pomoci udržet si zdraví, ale nezabrání zhoršení glaukomu. Pro zdraví očí je důležitých několik vitaminů a živin, včetně zinku, mědi, selenu a antioxidačních vitaminů C, E a A.
 • Bezpečně cvičte. Pravidelné cvičení může snížit oční tlak. O vhodném cvičebním programu se poraďte se svým poskytovatelem zdravotní péče.
 • Omezte kofein. Pití nápojů s velkým množstvím kofeinu může zvýšit oční tlak.
 • Opatrně popíjejte tekutiny. Pijte přiměřené množství tekutin. Vypití čtvrt litru nebo více jakékoli tekutiny v krátkém čase může dočasně zvýšit váš oční tlak.
 • Užívejte předepsané léky. Užívání očních kapek nebo jiných léků podle předpisu vám může pomoci dosáhnout co nejlepšího výsledku léčby. Ujistěte se, že kapky používáte přesně podle předpisu. V opačném případě by se mohlo poškození vašeho zrakového nervu zhoršit.

Alternativní medicína

Některé přístupy alternativní medicíny mohou pomoci vašemu celkovému zdraví, ale žádný z nich není účinným lékem na glaukom. O jejich možných přínosech a rizicích se poraďte se svým lékařem.

 • Bylinné léčebné prostředky. Některé bylinné doplňky, jako například výtažek z borůvek, byly propagovány jako léky proti glaukomu. K prokázání jejich účinnosti je však zapotřebí dalších studií. Nepoužívejte bylinné doplňky místo osvědčené léčby.
 • Relaxační techniky. Stres může vyvolat záchvat akutního glaukomu s uzavřeným úhlem. Snažte se najít zdravé způsoby, jak se se stresem vyrovnat. Pomoci může meditace a další techniky.
 • Marihuana. Výzkumy ukazují, že marihuana snižuje oční tlak u lidí s glaukomem, ale pouze na 3 až 4 hodiny. Jiná, standardní léčba je účinnější. Akademie oftalmologů nedoporučuje marihuanu k léčbě glaukomu.
Zpět do obchodu