Co jsou halucinace a co je způsobuje?

Obsah:

 • Typy halucinací
 • Halucinace, blud nebo iluze?
 • Co způsobuje halucinace?
 • Jak se halucinace diagnostikují?
 • Jak se halucinace léčí?
 • Co mohu očekávat v dlouhodobém horizontu?

Halucinace 

Halucinace jsou smyslové zážitky, které se zdají být skutečné, ale jsou vytvořeny vaší myslí. Mohou ovlivňovat všech pět vašich smyslů. Můžete například slyšet hlas, který nikdo jiný neslyší, nebo vidět obraz, který není skutečný.

Tyto příznaky mohou být způsobeny duševním onemocněním, vedlejšími účinky léků nebo tělesným onemocněním, jako je epilepsie nebo porucha způsobená užíváním alkoholu.

V závislosti na příčině halucinací budete možná muset navštívit psychiatra, neurologa nebo praktického lékaře.

Léčba může zahrnovat užívání léků k léčbě zdravotního stavu. Lékař vám také může doporučit, abyste si osvojili různé způsoby chování, např. méně pít alkohol a více spát, což vám pomůže halucinace zlepšit.

Typy halucinací

Halucinace mohou ovlivňovat váš zrak, čich, chuť, sluch nebo tělesné vjemy.

Zrakové halucinace

Zrakové halucinace zahrnují vidění věcí, které tam nejsou. Halucinace mohou představovat předměty, vizuální vzory, osoby nebo světla.

Můžete například vidět osobu, která není v místnosti, nebo blikající světla, která nikdo jiný nevidí.

Čichové halucinace

Čichové halucinace se týkají vašeho čichu. Můžete cítit nepříjemný zápach, když se probudíte uprostřed noci, nebo mít pocit, že vaše tělo zapáchá, i když tomu tak není.

Tento typ halucinací se může týkat i pachů, které jsou vám příjemné, například vůně květin.

Gustatorní halucinace

Gustatorní halucinace jsou podobné čichovým halucinacím, ale místo čichu se týkají vašeho chuťového vjemu.

Tyto chutě jsou často zvláštní nebo nepříjemné. Gustatorní halucinace (často s kovovou chutí) jsou poměrně častým příznakem u lidí s epilepsií.

Sluchové halucinace

Sluchové halucinace patří mezi nejčastější typy halucinací. Můžete slyšet, jak na vás někdo mluví nebo vám říká, abyste dělali určité věci. Hlas může být rozzlobený, neutrální nebo vřelý.

Mezi další příklady tohoto typu halucinací patří slyšení zvuků, například když někdo chodí po půdě, nebo opakované cvakání či klepání.

Hmatové halucinace

Hmatové halucinace zahrnují pocit doteku nebo pohybu ve vašem těle. Můžete mít například pocit, že vám po kůži lezou brouci nebo že se vám pohybují vnitřní orgány. Můžete mít také pocit, že se vašeho těla dotýkají něčí ruce.

Halucinace, blud nebo iluze?

Halucinace i bludy jsou poruchy smyslového vnímání a myšlení, při nichž se postižený jedinec domnívá, že dochází k reálnému, skutečnému stavu. Oba stavy jsou si podobné a mohou spolu úzce souviset.

Bludy

Blud je falešné a pro postiženého jedince nevyvratitelné chorobně vykonstruované přesvědčení/názor. Tato porucha myšlení se často vyskytuje specificky u schizofrenie, ale může být příznakem mnoha dalších neuro-psychiatrických poruch.

Bludy se často týkají ovlivňování, ovládání, nadpřirozených schopností nebo mistrovství. Bludy tedy představují neochvějnou víru v něco, co je nepravdivé nebo nepodložené. Jedná se o poruchu myšlení.

Halucinace

Halucinace je falešné zkreslené vnímání reality a skutečných situací, předmětů nebo entit. Halucinace se mohou týkat všech lidských smyslů, jako je zrak, sluch, čich, hmat nebo dokonce chuť.

Slovo halucinace je odvozeno z latinského slova „alucinari“, což znamená „bloudění v mysli“.
Halucinace jsou způsobeny nějakou chemickou reakcí nebo abnormalitou v mozku dotyčného jedince. Halucinace jsou příznakem některých psychiatrických poruch, například psychózy nebo schizofrenie. Mohou však být také přímým důsledkem užívání návykových a halucinogenních látek.

Při halucinacích si člověk může, ale nemusí být vědom toho, že to, co prožívá, není skutečné. Halucinace mohou být pro jedince velmi nepříjemné a zneklidňující (pavouci/hadi, duchové, hlasy, pachy...).

Iluze

Zatímco bludy jsou poruchou myšlení, iluze a halucinace se označují jako poruchy vnímání. V obou těchto případech jedinec vnímá realitu zkresleně. Na rozdíl od halucinací jsou však iluze založeny na skutečném objektu, který je vnímán, ale nepřesně zpracován mozkem.

Halucinace jsou způsobeny prožíváním něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. Iluze jsou způsobeny nesprávnou interpretací něčeho skutečného. Iluze jsou zkreslené vnímání situací a objektů. Příkladem je stín připomínající ducha nebo postavu. Určitý druh iluze používají také kouzelníci.

Co způsobuje halucinace?

Duševní onemocnění

Duševní onemocnění patří mezi nejčastější příčiny halucinací. Schizofrenie, demence a delirium jsou několika příklady.

Zneužívání návykových látek

Užívání návykových látek je další poměrně častou příčinou halucinací. Někteří lidé po vypití nadměrného množství alkoholu nebo po užití drog, například kokainu, vidí nebo slyší věci, které tam nejsou.

Halucinace mohou být způsobeny také halucinogenními drogami, jako jsou LSD a PCP.

Spánková deprivace

K halucinacím může vést také nedostatek spánku. K halucinacím můžete být náchylnější, pokud jste několik dní nespali nebo jste nespali dostatečně dlouhou dobu.

Halucinace se mohou vyskytnout také těsně před usnutím, tzv. hypnagogické halucinace, nebo těsně před probuzením ze spánku, tzv. hypnopompické halucinace.

Léky

Halucinace mohou být způsobeny také některými léky užívanými při duševních a tělesných onemocněních. Léky na Parkinsonovu chorobu, depresi, psychózu a epilepsii mohou někdy způsobit příznaky halucinací.

Další stavy

Halucinace mohou být způsobeny i jinými stavy. Mezi ně mohou patřit např:

 • vysoké horečky, zejména u dětí a starších osob
 • migréna
 • sociální izolace, zejména u starších dospělých
 • záchvaty
 • hluchota, slepota nebo problémy se zrakem
 • epilepsie (v některých případech mohou epileptické záchvaty způsobit, že vidíte blikající tvary nebo jasné body)
 • nevyléčitelné nemoci, jako je HIV ve třetím stadiu (AIDS), rakovina mozku nebo selhání ledvin a jater.

Jak se halucinace diagnostikují?

Pokud máte podezření, že vaše vjemy nejsou skutečné, je nejlepší ihned zavolat lékaře. Lékař se zeptá na vaše příznaky a provede fyzikální vyšetření. Další testy mohou zahrnovat vyšetření krve nebo moči a možná i vyšetření mozku.

Pokud znáte někoho, kdo má halucinace, nenechávejte ho o samotě. V některých závažných případech mohou strach a paranoia vyvolané halucinacemi vést k nebezpečnému jednání nebo chování.

Zůstaňte po celou dobu s dotyčnou osobou a jděte s ní k lékaři pro emocionální podporu. Můžete také pomoci odpovědět na otázky týkající se jejich příznaků a toho, jak často se vyskytují.

Jak se halucinace léčí?

Lékař vám bude moci doporučit nejlepší formu léčby, jakmile zjistí, co halucinace způsobuje.

Léky

Léčba vašich halucinací bude zcela záviset na jejich příčině. Například pokud máte halucinace v důsledku těžkého odvykání alkoholu, může vám lékař předepsat léky, které pomohou zklidnit váš nervový systém.

Pokud jsou však halucinace způsobeny Parkinsonovou chorobou u osoby s demencí, nemusí být stejný typ léků prospěšný a mohou být použity jiné léky.

Pro účinnou léčbu tohoto onemocnění je velmi důležitá přesná diagnóza.

Rady

Součástí léčebného plánu může být poradenství. To platí zejména v případě, že základní příčinou vašich halucinací je duševní onemocnění.

Rozhovor s poradcem vám může pomoci lépe pochopit, co se s vámi děje. Poradce vám také může pomoci vyvinout strategie zvládání, zejména pokud pociťujete strach nebo paranoiu.

Co mohu očekávat v dlouhodobém horizontu?

Zotavení z halucinací závisí na jejich příčině. Pokud nedostatečně spíte nebo příliš pijete, lze toto chování změnit.

Pokud je váš stav způsoben duševním onemocněním, například schizofrenií, může užívání správných léků vaše halucinace výrazně zlepšit. Pokud ihned navštívíte lékaře a budete dodržovat léčebný plán, máte větší šanci na dlouhodobý pozitivní výsledek.

Zpět do obchodu