Spánek REM

Obsah:

 • Co je to spánek REM?
 • Jaké jsou fáze spánku?
 • Jaké jsou fáze spánku REM
 • Důsledky nedostatku REM spánku
 • Poruchy chování během spánku REM
 • Jak zlepšit spánek REM
 • Jaké jsou správné spánkové návyky?
 • Shrnutí

Spánek REM

Spánek s rychlými pohyby očí (REM) je jednou ze čtyř fází, kterými mozek během spánku prochází. Ve spánku REM se oči rychle pohybují různými směry a mohou se objevit sny. Spánek REM obvykle začíná do 90 minut po usnutí.

Do spánku REM lidé obvykle vstupují během prvních 90 minut po usnutí. Vzhledem k tomu, že se spánkový cyklus opakuje, dochází ke spánku REM během odpočinku člověka několikrát. Ve skutečnosti tvoří přibližně 20-25 % spánkového cyklu dospělého člověka a více než 50 % spánkového cyklu kojence.

Většina snů se objevuje během spánku REM. Tato fáze může hrát roli v učení, paměti a náladě.

Tento článek se podrobněji zabývá spánkem REM, včetně jeho fází, funkcí a dalších informací.

Co je to spánek REM?

Spánek REM obvykle začíná do 90 minut poté, co člověk usne, a cyklicky se střídá každých 90 minut.

Během spánku REM prochází tělo a mozek několika změnami, včetně:

 • rychlé pohyby očí
 • zrychlené a nepravidelné dýchání
 • zrychlení srdeční frekvence (téměř na úroveň bdělosti).
 • změny tělesné teploty
 • zvýšený krevní tlak
 • mozková aktivita (podobně jako při probuzení)
 • zvýšená spotřeba kyslíku v mozku
 • sexuální vzrušení
 • záškuby obličeje a končetin

Většina lidí zažívá stav dočasného ochrnutí, kdy mozek dává signál míše, aby přestala hýbat rukama a nohama.

Tento nedostatek svalové aktivity se nazývá atonie a může být ochranným mechanismem, který má zabránit zraněním, jež by mohla vzniknout při „hře“ ve snu.

Během spánku REM mohou lidé v důsledku zvýšené mozkové aktivity zažívat živé sny.

Jaké jsou fáze spánku?

Před vstupem do fáze spánku REM prochází tělo různými fázemi spánku non-REM. V následujících kapitolách se na každou z nich podíváme podrobněji.

Fáze 1 non-REM spánku

Člověk v této fázi se nachází mezi bděním a spánkem nebo je ve stavu velmi lehkého spánku.

Fáze 2 non-REM spánku

Tato fáze se vyznačuje o něco hlubším spánkem. Tělesná teplota klesá a srdeční frekvence se zpomaluje. Většina lidí stráví v této fázi přibližně polovinu celkové doby spánku.

Fáze 3 non-REM spánku

Fáze 3 non-REM spánku je stav hlubokého a regeneračního spánku známý jako spánek s pomalými vlnami nebo delta spánek. Svaly se uvolňují, zvyšuje se prokrvení svalů a tělo opravuje a zvětšuje tkáně.

Spánek REM

Do fáze spánku REM vstupují lidé po výše uvedených fázích. V této fázi spánku se většině lidí zdají sny, i když k nim může docházet i ve spánku mimo REM.

Funkce spánku REM

Spánek REM může být prospěšný pro učení, paměť a náladu. Nedostatek spánku REM může mít nepříznivé účinky na fyzické a duševní zdraví.

Učení a paměť

Během spánku mozek zpracovává informace a upevňuje vzpomínky. V důsledku toho může nedostatek spánku negativně ovlivnit pracovní paměť člověka.

Studie z roku 2016, které se zúčastnili zdraví adolescenti, také zjistila, že nedostatek spánku může zvýšit riziko vytváření falešných vzpomínek.

Podle některých studií může i krátká doba denního spánku pomoci člověku naučit se svalové vzorce (motorická paměť) a uložit si je do paměti.

Vývoj centrální nervové soustavy

Spánek REM může mít zásadní význam pro vývoj mozku u kojenců. Některé výzkumy naznačují, že tato fáze spánku je zodpovědná za nervovou stimulaci potřebnou pro vývoj zralé struktury mozku.

Tyto poznatky mohou pomoci vysvětlit, proč kojenci potřebují vyšší úroveň spánku REM, přičemž počet minut spánku REM se s věkem snižuje.

Důsledky nedostatku spánku REM

Některé studie spojují nedostatek spánku REM s:

 • Snížení schopnosti zvládat problémy: některé výzkumy naznačují, že nedostatek spánku REM může snížit schopnost člověka rozlišovat mezi ohrožujícími a neohrožujícími podněty a vhodně na ně reagovat.
 • Migréna: Fragmentovaný spánek může zvyšovat riziko migrény v následujících dnech. Nízká délka a kvalita spánku však měla vliv na míru výskytu migrény.
 • Obezita: Některé studie spojují množství a kvalitu spánku se zvýšenou pravděpodobností vzniku obezity.

Vliv alkoholu

Pití alkoholu před spaním může narušit spánkový cyklus a kvalitu spánku. Výzkumy se rozcházejí v tom, jak přesně alkohol ovlivňuje spánek REM.

Několik studií uvádí, že intoxikace alkoholem nesnižuje celkový REM spánek, ale snižuje celkovou kvalitu spánku. Jiný přehled historických výzkumů spánku však zjistil několik případů, kdy po intoxikaci alkoholem byla délka a kvalita spánku REM nižší.

Alkohol ovlivňuje spánek i dalšími způsoby. Přispívá například ke vzniku spánkové apnoe a chrápání, způsobuje častější návštěvy toalety a narušuje cirkadiánní rytmus organismu, což jsou vnitřní hodiny, které regulují dobu spánku a bdění.

Poruchy chování během spánku REM

U některých lidí se vyskytuje porucha chování ve spánku REM (RBD). Jedná se o stav, kdy nedochází k ochrnutí svalů, které člověk obvykle zažívá během spánku REM. Způsobuje, že člověk hraje živé sny. Může například kopat, křičet nebo mávat rukama.

Nástup RBD bývá postupný, přičemž příznaky se časem zhoršují.

RBD je důsledkem špatného fungování nervových drah v mozku. Mezi rizikové faktory jejího vzniku patří např:

 • mužské pohlaví
 • věk nad 50 let
 • užívání antidepresiv
 • abstinenční syndrom po drogách nebo alkoholu
 • neurodegenerativní onemocnění, jako je Parkinsonova choroba
 • narkolepsie, porucha spánku charakterizovaná nadměrnou denní spavostí a halucinacemi

Léčba RBD zahrnuje užívání léků a změnu spánkového prostředí, aby se zvýšila bezpečnost osoby s tímto onemocněním a jejího spícího partnera.

Jak zlepšit spánek REM

Existuje několik způsobů, jak zlepšit spánek REM i non-REM, abyste mohli využívat výhod kvalitního spánku. Následující tipy mohou pomoci zlepšit spánek REM.

Dopřejte si dostatek spánku

Zdravý dospělý člověk potřebuje alespoň 7 hodin spánku během 24 hodin. Spánek kratší než tato doba snižuje počet fází spánku REM, které člověk zažívá.

Řešte zdravotní problémy

Některé zdravotní potíže, například spánková apnoe, mohou ovlivňovat kvalitu spánku a mít dopad na spánek REM. Řešení těchto potíží může pomoci zlepšit celkovou kvalitu spánku.

Vyhněte se alkoholu před spaním

Protože mírné až velké množství alkoholu před spaním může snížit počet fází spánku REM a oddálit vstup do první fáze REM, doporučuje se vyhnout se konzumaci alkoholu v hodinách bezprostředně před spaním.

Jaké jsou správné spánkové návyky?

Dodržování stejného režimu před spaním každý den připravuje tělo a mysl na spánek. Pravidelný režim před spaním může pomoci maximalizovat dobu spánku a potenciálně zvýšit počet fází spánku REM, které člověk prožije.

Mezi správné spánkové návyky patří:

 • chodit spát a vstávat ve stejnou dobu
 • odstranění elektronických zařízení z ložnice
 • zvýšení fyzické aktivity během dne
 • udržování chladné, tmavé a tiché ložnice
 • vyhýbání se velkým jídlům a kofeinu před spaním

Shrnutí

Spánek REM je fáze, ve které většina lidí sní živé sny. Tato období spánku obvykle začínají asi 90 minut po usnutí a cyklicky se opakují každých 90 minut po dobu následujících 90 minut.

Spánek REM je důležitý pro upevňování informací a rozvoj vzpomínek. Výzkumy spojují narušení spánku REM se zvýšenou pravděpodobností obezity a rizikem migrény.

Osvojení si správných spánkových návyků a důsledného režimu před spaním může lidem pomoci zlepšit kvalitu spánku REM a kvalitu celkového času odpočinku.

Zpět do obchodu