Alzhaimerová choroba

Zaujímavé informace:

 • Alzheimerova choroba je onemocnění mozku, které se v průběhu času zhoršuje.
 • Alzheimerova choroba je charakterizována změnami v mozku, které vedou k ukládání určitých bílkovin.
 • Alzheimerova choroba způsobuje zmenšování mozku a nakonec odumírání mozkových buněk.
 • Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence - postupného zhoršování paměti, myšlení, chování a sociálních dovedností. Tyto změny ovlivňují schopnost člověka fungovat.

 OBSAH:

 • Příznaky
 • Paměť
 • Myšlení a uvažování
 • Činění úsudků a rozhodnutí
 • Plánování a provádění známých úkolů
 • Změny osobnosti a chování
 • Zachované schopnosti
 • Kdy navštívit lékaře

Alzhaimerová choroba - mezi první příznaky nemoci patří zapomínání nedávných událostí nebo rozhovorů. Postupem času se nemoc vyvine v závažné problémy s pamětí a ztrátu schopnosti vykonávat každodenní úkoly.

 Léky mohou zlepšit nebo zpomalit progresi příznaků. Programy a služby mohou pomoci podpořit osoby s tímto onemocněním a jejich pečovatele.

 Neexistuje léčba, která by Alzheimerovu chorobu vyléčila. V pokročilých stadiích může být závažná ztráta mozkových funkcí způsobena dehydratací, podvýživou nebo infekcí. Tyto komplikace mohou vyústit ve smrt.

 alzheimerova choroba3

Alzhaimerová choroba - příznaky

Hlavním příznakem Alzheimerovy choroby je ztráta paměti. Mezi časné příznaky patří potíže se zapamatováním nedávných událostí nebo rozhovorů. S postupujícím onemocněním se však paměť zhoršuje a objevují se další příznaky.

 Zpočátku si člověk s touto nemocí může být vědom, že má problémy se zapamatováním a jasným myšlením. Jak se příznaky zhoršují, může si problémů častěji všimnout člen rodiny nebo přítel.

 Změny v mozku spojené s Alzheimerovou chorobou vedou k narůstajícím problémům s:

Alzhaimerová choroba a paměť

Každý člověk má občasné výpadky paměti, ale ztráta paměti spojená s Alzheimerovou chorobou přetrvává a zhoršuje se. Postupem času ztráta paměti ovlivňuje schopnost fungovat v práci nebo doma.

Lidé s Alzheimerovou chorobou mohou:

 • Opakovat výroky a otázky stále dokola.
 • Zapomínat rozhovory, schůzky nebo události.
 • Dělat chyby při umísťování předmětů, často je dávat na místa, která nedávají smysl.
 • Ztrácet se na místech, která dříve dobře znali.
 • Případně zapomínají jména členů rodiny a předmětů denní potřeby.
 • Mají potíže s hledáním správných slov pro předměty, vyjadřováním myšlenek nebo účastí v rozhovoru.

alzheimerova choroba 5

Alzhaimerová choroba - Myšlení a uvažování

Alzheimerova choroba způsobuje potíže se soustředěním a myšlením, zejména na abstraktní pojmy, jako jsou čísla.

 Obzvláště obtížné je dělat více než jeden úkol najednou. Může být náročné spravovat finance, vyrovnávat šekové knížky a včas platit účty. Osoba s Alzheimerovou chorobou může být nakonec neschopná rozpoznat čísla a zacházet s nimi.

akcnibalicky

Alzhaimerová chorobaČinění úsudků a rozhodnutí

Alzheimerova choroba způsobuje pokles schopnosti správně se rozhodovat a činit úsudky v každodenních situacích. Člověk se může například špatně rozhodovat ve společnosti nebo nosit oblečení za špatného počasí. Pro člověka může být obtížnější reagovat na každodenní problémy. Osoba si například nemusí vědět rady s jídlem, které se připálilo na sporáku, nebo s rozhodováním při řízení.

 alzheimerova choroba 4

Plánování a provádění známých úkolů

Problémem se stávají rutinní činnosti, které vyžadují provádění kroků v jejich posloupnosti. Může jít například o plánování a přípravu jídla nebo hraní oblíbené hry. Nakonec lidé s pokročilou Alzheimerovou chorobou zapomenou, jak provádět základní úkony, jako je oblékání a koupání.

Alzhaimerová choroba -  změny osobnosti a chování

Změny v mozku, ke kterým dochází při Alzheimerově chorobě, mohou ovlivnit nálady a chování. Problémy mohou zahrnovat následující:

alzheimerová choroba2

Zachované schopnosti pri Alzhaimerové chorobě

Navzdory velkým změnám paměti a schopností si lidé s Alzheimerovou chorobou mohou některé schopnosti zachovat, i když se příznaky zhoršují. Mezi zachované schopnosti může patřit čtení nebo poslech knih, vyprávění příběhů, sdílení vzpomínek, zpěv, poslech hudby, tanec, kreslení nebo ruční práce.

 Tyto dovednosti mohou být zachovány déle, protože jsou řízeny částmi mozku, které jsou postiženy později v průběhu onemocnění.

 

Zpět do obchodu