Betaglukan: 9 nejčastějších dotazů

betaglukan 8

 

Mezi nejvíce zkoumané imunitní doplňky patří betaglukany, u kterých byl prokázán příznivý vliv na imunitní buňky.Betaglukan má schopnost aktivovat a posilovat imunitní buňky, které pomáhají tělu bránit se proti virům, bakteriím a dalším patogenům.

Beta glukany jsou polysacharidy, které se přirozeně vyskytují v obilovinách, kvasnicích, houbách a řasách. Jejich funkce, jako je zlepšení imunity, snížení zánětu nebo snížení hladiny cholesterolu, závisí na jejich zdroji a struktuře.

Naše tělo si beta glukany přirozeně nevytváří, proto je musíme získávat z vnějších zdrojů. Získat dostatek beta glukanů z potravy může být náročné, zejména těch typů, které zlepšují imunitní funkce.

Beta glukany jsou k dispozici v různých formách doplňků stravy včetně prášků, kapslí a tablet. Od pandemie začalo mnoho lidí denně užívat doplňky stravy obsahující beta glukany, aby si udrželi zdravý imunitní systém a zlepšili svou pohodu.

Jak pomáhá betaglukan
  • Betaglukany zlepšují imunitu, kontrolu hladiny glukózy v krvi, inzulínovou rezistenci a hladinu cholesterolu. ...
  • Betaglukany a cholesterol. ...
  • Jak betaglukany pomáhají s intolerancí glukózy a inzulínovou rezistencí ...
  • Betaglukany snižují riziko obezity. ...
  • Betaglukany posilují imunitní systém.

Tento článek se zabývá 9 nejčastěji kladenými otázkami o beta glukanech.

1. Co je to beta glukan?

2. Které zdroje beta glukanu jsou na trhu k dispozici?

3. Betaglukan, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy beta glukanů?

4. Jak beta glukan podporuje imunitu?

5. Jak beta glukan navozuje trénovanou imunitu?

6. Jak ještě betaglukan působí na náš organismus?

7. Betaglukan a jak dlouho trvají jeho účinky ?

8. Betaglukan - komu může prospět konzumace/užívání ?

9. Je známa nějaká toxicita nebo negativní vedlejší účinky spojené s betaglukanem ?

 

 

 

 

1. Co je betaglukan ?

Beta-glukany jsou polysacharidy složené z opakujících se glukózových jednotek lineárně spojených v poloze 1 3 nebo 1 4 uhlíku glykosidickou vazbou typu β. V případě beta-glukanů se jedná o polysacharidy, které se skládají z glukózových jednotek.

Lidé nemohou beta-glukany trávit ani vstřebávat, protože náš trávicí systém k tomu nemá potřebné enzymy. V důsledku toho se mohou dostat do střeva a působit jako vláknina nebo být rozpoznány imunitními buňkami ve střevě, což vede k imunitní reakci.

 

2. Které zdroje betaglukanu jsou na trhu k dispozici?

Beta glukany pocházejí z různých zdrojů a lze je rozdělit na obilné a neobilné beta glukany. Liší se jejich struktura, fyzikální vlastnosti, afinita k receptorům a biologické aktivity. Obilné beta-glukany jsou přirozeně přítomny v ovsu a ječmeni. Necereální beta glukany se nacházejí v kvasnicích, houbách, bakteriích a řasách.

 

3. Betaglukan - jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy beta glukanů?

Obilné neboli cereální β-glukany mají obvykle 1,3 1,4 glykosidické vazby bez jakýchkoli 1,6 vazeb nebo větvení. Jsou to účinné vlákniny a bylo zjištěno, že jsou užitečné při regulaci hladiny cholesterolu a podpoře kardiovaskulárního zdraví. Neobilné β-glukany jsou vláknité struktury uznávané jako imunomodulátory. Obvykle se skládají z β-1,3-glukanových řetězců s větvením nebo bez něj, které jsou připojeny prostřednictvím β-1,6-glykosidových vazeb.

betaglukan_1

 

4. Jak betaglukan podporuje imunitu?

Polysacharidy beta glukanu jsou označovány jako přírodní imunomodulátor, který pomáhá posilovat imunitní buňky, podporuje a vyrovnává optimální přirozenou imunitu. Pomáhá imunitnímu systému rychleji a účinněji reagovat na útok patogenů tím, že aktivuje vrozené imunitní buňky.

Beta glukany iniciují imunitní reakce prostřednictvím imunitních buněk, které jsou aktivovány vazbou molekuly na receptor Dectin-1 nacházející se na bílých krvinkách.

V klinických studiích bylo prokázáno, že beta-glukany zmírňují příznaky infekcí dýchacích cest. Mohou také podporovat přirozenou imunitní odpověď organismu v období zvýšeného stresu a náchylnosti k infekcím.

 

5. Jak betaglukan navozuje trénovanou imunitu?

Termínem trénovaná imunita se označuje funkční přeprogramování buněk vrozené imunity v reakci na podnět, jehož výsledkem je zvýšená odpověď na druhý podnět. Jinými slovy, trénovaná imunita označuje schopnost imunitního systému rychle a silně reagovat na druhou výzvu podobným nebo jiným mikrobem nebo houbou.

Když se beta glukany naváží na receptory Dectin-1 na povrchu imunitních buněk, aktivují je a připraví je na budoucí setkání s patogeny. V další fázi, kdy se vycvičené buňky setkají s patogenem, reagují účinněji než buňky, které nikdy předtím nebyly vystaveny beta glukanům.

 

6. Jak ještě betaglukan působí na naše tělo?

Několik preklinických studií naznačuje, že konzumace beta glukanů ze zdrojů mikrořas snižuje zánětlivé příznaky u zánětlivých onemocnění kůže a kloubů.

Kromě toho několik klinických studií prokázalo pozitivní vliv beta glukanů na parametry kvality života související se zdravím, včetně duševního zdraví a únavy, u osob, které konzumovaly produkty obsahující beta glukany, ve srovnání s placebem.

betaglukan 1

 

7. Betaglukan a jak dlouho trvají jeho účinky ?

Studie na lidech ukázaly, že po perorálním podání dochází k velmi rychlé reakci na beta glukany. První změny v imunitních buňkách byly zaznamenány již 2 hodiny po konzumaci.

 

8. Betaglukan - komu může konzumace/užívání prospět ?

Z konzumace beta glukanů může mít prospěch každý, ale podpora imunitního systému je nejdůležitější pro určité skupiny obyvatel, jako jsou děti, starší lidé, lidé, kteří se věnují náročné fyzické aktivitě, a lidé se stresovým životním stylem. Zajímavé je, že z konzumace beta glukanů, které jsou poskytovány jako každodenní pamlsky, může mít prospěch i váš domácí mazlíček.

 

9. Je známa nějaká toxicita nebo negativní vedlejší účinky spojené s beta glukany?

Beta glukany jsou lidmi konzumovány již mnoho let, zejména v potravinách a doplňcích stravy. obecně jsou považovány za bezpečné a jsou schváleny pro lidskou spotřebu a mohou být užívány jako součást pravidelné suplementace. S konzumací betaglukanů nejsou spojeny žádné negativní vedlejší účinky. S ohledem na imunitní systém jsou uznávány jako bezpečné, protože nemají schopnost nadměrně stimulovat imunitní systém. Toxikologické studie provedené s velmi vysokými dávkami beta glukanů neodhalily žádné bezpečnostní problémy a nevedly k nadměrné stimulaci imunitního systému.

 
Zpět do obchodu